blank

 

مجموعه مهرگل در زمینه پخش فرآورده های گیاهی فعالیت خود را از سال 1389 با عنوان بازرگانی رضایی شروع کرد. با توجه به توسعه روز‌ افزون مجموعه مشتری‌ها و شرکت‌های طرف قرارداد و نیاز به عقد قراردادهای رسمی در تاریخ 94/1/18 شرکت پخش نارین گستر مهرگل با شماره ثبت 470626 و به شناسه ملی 14004833610 به ثبت رسمی رسیده است. در ادامه فعالیت این شرکت نیاز به تولید بعضی محصولات گیاهی مجموعه مهرگل را به آن داشت که با اخذ مجوزهای تولید و ثبت برند با نام شرکت شروع به فعالیت در این زمینه کند که از این مجموعه محصولات عرقیات مهرگل و سبوس‌ها و جوانه‌ها و سویق‌های نارین ممتاز به بهره برداری و تولید رسیده و بقیه در دست اقدام است.

فهرست